Boğaziçi Üniversitesi
İşletme ve Ekonomi Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alt Katı
34342, Bebek-İstanbul

T: 212 257 57 98 – F: 212 359 68 14

BUİK’e kaydol:

E-bülten aboneliği:

Şirketler için: